Materiaalit

Juuri nyt katsottavissa Yle areenassa Aivohalvaus pysäyttää nuorenkin

Videomateriaalia youtubessa SUOMEKSI

Vasa Concept kokemuksia suomeksi

Vasa Concept kuntoutustarina Kaisa

Vasa Concept kuntoutustarina Juuso

Vasa Concept – intialaista viisautta aivovammakuntoutukseen

 

Videomateriaalia youtubessa Rajul Vasa, Vasa Concept teoria IN ENGLISH

Vasa Concept teoriasta lyhyesti kuvien kera in english

Vasa Concept aivovauriokuntoutujilla teoriaa 45min in english

Spastisuudesta 1,   Spastisuudesta 2,     Spastisuudesta 3,    Spastisuudesta 4

Spastisuus ja kontraktuurat cp-vamma

 

Videomateriaalia youtubessa Rajul Vasa Foundation Intiasta

Tästä pääset suoraan Rajul Vasa Foundationin youtubekanavalle

Tähän olemme valinneet muutaman tarinan teille katsottavaksi.

 

Cp-vammaisten lasten kuntoutustarinoita

Pranveer oppii istumaan, karhukävelemään ja polvikävelemään

Vedin hieno motorinen kehitys leikkiväksi lapseksi

Ali oppii syömään ja konttaamaan     

Alok oppii hyppäämään  

Omkar näyttää miten edistymistä tulee, vaikka aloittaisi vanhempana

Saimara oppii kannattelemaan päätään

 

Nuorten ja aikuisten aivovauriokuntoutujien kuntoutusvideoita

Rikhiram oppii kävelemään    Shivam oppii kävelemään

Parnasin toispuolihalvauksen täydellinen kuntoutuminen

Ashokin tasapainon selkeä kehittyminen

Bharatin kehon halvaantunut puoli palautuu toimivaksi

 

Artikkeleita

Toe walking in children with cerebral palsy: a possible functional role for the plantar flexors, Beyaert, C,, Pierret., J. and Vasa, R. Journal of neurophysiology 2020.

Gait post-stroke: Pathophysiology and rehabilitation strategies, Beyaert et al, Clinical neurophysiology 2015. 

Neuroplasticity in action post-stroke: Challenges for physiotherapists, Frykberg GE, Vasa R, European Journal of Physiotherapy 2015.

 

Rajul Vasa Foundation sivut

https://vasaconcept.in/

http://www.brainstrokes.com/ 

http://www.vasaconceptforcerebralpalsy.com/

 

Suomeksi lehtijuttuja

Opinnäytetöitä

Laatua liikkeeseen. Systemoitu kirjallisuuskatsaus liikkeen laadusta aivohalvauskuntoutujalla videon keinoin

Kuntoutujien ja heidän omaistensa kokemuksia Vasa Conceptiin perustuvasta kuntoutusprosessista

Intialaista viisautta neurologiseen fysioterapiaan: Tapaustutkimus 12 viikon Vasa Concept -harjoittelun vaikutuksista kävelyyn ja dynaamiseen tasapainoon traumaattisen aivovamman jälkeen.

Vasa Concept – Opas aivovammakuntoutujille ja heidän läheisilleen Vasa Concept -kuntoutuksesta.

Näkökulmia neurologiseen fysioterapiaan: Mahdollisuutena Vasa Concept

 

Muuta luettavaa

Kysy Vasa Conceptista osa 1

Haussa yhteistyökumppaneita tutkimukseen

Opinnäytetöiden ja kehittämistehtävien suhteen tehdään mielellään yhteistyötä lähihoitaja, fysio-, toimintaterapeuttiopiskelijoiden kanssa sekä yhteistyötä gradu, kandi ja diplomitöiden suhteen puheterapeutti-, psykologi- ja lääkäriopiskelijoiden kanssa. Näiden lisäksi mielellään otetaan vastaan opiskelijatöinä apuna verkkosivujen päivitykseen, somepäivitysten tekemiseen yms. Yhteydenotot opiskelijayhteistyöhön liittyen mari.tynkkynen@terapiaperhonen.com

Opinnäytetöiden parhaat ideat ja aiheet tulevat yleensä opiskelijoilta, mutta vinkkejä voit ottaa myös tästä:

  • Teemahaastattelu tai kyselytutkimus kuntoutujien kokemista edistymisistä tai minkalaisiä edistymisiä terapeutit ovat todenneet kuntoutujilla (tämä mieluiten kuntoutujista, joilla on yli vuosi halvaantumisesta ja perinteisesti kuntoutumisodote on alentunut)
  • Tapaustutkimukset; uudella tapauksella tai Vasa Conceptia pidemmälle tehneellä, jolloin apuna ennen ja jälkeet videot sekä haastattelu.
  • Oppaita; CP-lasten normaalien työskentelyasentojen tukeminen, Vasa Concept harjoitteisiin leikin ja oppimisen yhdistäminen, Miksi kuntoutuksessa tulee huomioida koko keho (eikä esim. eriyttää käden harjoitteita)
  • Kirjallisuuskatsauksia aivovauriokuntoutukseen liittyen; proprioseptiikka avh-kuntoutuksessa, vartalonhallinnan edistäminen avh-kuntoutujilla, kehon automaattisen asennonhallinnan kuntoutus (Anticipatory Postural Adjustments),
  • Kirjallisuuskatsauksia cp-vammaan liittyen; cp-lasten luuston ja halvaantuneen kehon puolen kasvun tukeminen
  • Kirjallisuuskatsauksia selkäydinvammaan liittyen; selkäytimen plastisuuden huomioiminen kuntoutuksessa
  • Näiden lisäksi olisi huikeaa saada Vasa Concept -harjoitteista liike- ja toiminnan analyyseja. Näitä mielellään julkaistaisiin myös meidän sivuillamme ja ne olisivat hyödyksi vasakuntoutujille.