Mitä on Vasa Concept

Vasa Concept on fysioterapeutin ja kliinisen asiantuntijan Rajul Vasan kehittämää kuntoutusta etenkin neurologisille kuntoutujille, kuten henkilöille, joilla on CP-vamma, aivohalvaus, aivoverenkiertohäiriö tai aivokontuusio sekä henkilöille, joilla on etenevä neurologinen sairaus. Kuntoutusharjoitteiden tavoitteena on toimintakyvyn vahvistuminen ja suorituskyvyn palaaminen mahdollisimman lähelle sairastumista tai vammautumista edeltävää tasoa, Vasa Concept liikkeiden säännönmukaisen harjaannuttamisen avulla. Edistymisistä voit lukea lisää materiaaleista.

Kuntoutuksessa keskitytään informaation kulun vahvistamiseen aivoihin ja keskushermostoon sekä selkärankaan ja ääreishermostoon halvaantunutta kehon puolta aktivoimalla. Teoreettinen viitekehys rakentuu fysiologisen, neurofysiologisen ja neurologisen tutkimustiedon ympärille. Aivojen muokkautumiskyvyllä eli plastisuudella on kuntoutumisessa keskeinen merkitys. Kehon massakeskipisteen, COM, vakiinnuttaminen, liike- ja asentotunnon hyödyntäminen, tasapainojärjestelmän aktivointi, raajojen sisäisen ja välisen informaation lisääminen sekä kehon koordinointi ja liikkeen ennakointi (anticipatory postural adjustment, APA) ovat kuntoutuksen painopisteitä.

Vasa Concept on kokonaisvaltainen lähestymistapa kuntouttaa lihasjäykkyyttä eli spastisuutta, motorisia vajauksia, lihasten massaliikkeitä, olkapään osittaista sijoiltaan menoa (subluksaatiota) sekä kipuja ja neuropsykologisia oireita. Vasa Concept perustuu raajojen ja aivojen välisen informaation kulun edistämiseen sekä neurofysiologiseen tietämykseen kehon toiminnasta, neuroplastisuudesta sekä aivojen vastavuoroisista yhteyksistä muualle hermostoon ja lihaksiin. Aivoille välittyvä tieto automaattisesta hallinnasta kehon osien ja koko kehon massakeskipisteestä auttaa niitä hyödyntämään kaksisuuntaista informaatiota toiminnan ennakoinnissa ja neurofysiologisten reittien toiminnan palautumisessa. Fyysisten ja kognitiivisten oireiden lieventyminen perustuu hermoverkoston elpymiseen. Koulutukset sisältävät lisää teoriatietoutta.

Tiivistetysti: Vasa Conceptissa keskitytään etenkin automaattisten liikkeiden tuottamisen edistämiseen, jolloin kuntoutujan tulevaisuudessa ei tarvitse toistuvasti miettiä liikkeiden tuottamista, esim. katsoa seuraava askelta kävellessään. Vasa Concept -menetelmän teoria pohjautuu informaation kulun edistämiseen raajoista selkäytimelle ja aivoille sekä takaisin päin. Vasa Concept harjoitteet edistävät informaation kulkemista kehon halvaantuneella puolella ja sen seurauksena syntyy optimaalista sekä tahdonalaista liikettä.

Alla otteita kuntoutujien mietteistä Vasa Conceptista;

Ataksia (vapina) on vähentynyt ja pysyn kantamaan tarjottimen”

Kävely jalkaterät suorassa onnistuu, aiemmin varpaat osoittivat ulospäin”

Sormet rennommat ja kasvojen pesu helpompaa”

”Mun sormi liikkuu vuosien jälkeen”

”Miun ekat askeleet”